Posts

Showing posts from September, 2016

נחלי מישור החוף

Image
נחלי מישור החוף לאחרונה ראיתי שהצטברו אצלי הרבה תמונות מטיולים לאורך או לאורך חלק מנחלי מישור החוף
החלטתי להעלות פוסט בנושא שיציג את התמונות וקצת מידע
לרוב נחלי מישור החוף יש כיוון דומה , שנוצר כנראה בגלל המבנה הדומה של מישור החוף רובם זורמים תחילה ממזרח למערב מאיזור ההר ובהגיעם למישור מתחילים בהתעקלות צפונה עד שהם מוצאים פרצה בחולות וזורמים אל הים
כך זה בנחלים שקמה , לכיש , שורק , איילון שמצטרף לירקון ונשפך לים , פולג , אלכסנדר , שכם שמצטרף לאלכסנדר , חדרה , תנינים , נעמן
גם לקישון ולבשור יש כיוון דומה במידה מסויימת , אבל עליהם משפיעים גורמים נוספים
נחל הבשור

 נחל לכיש  נחל שקמה

נחל שורק