Posts

Showing posts from February, 2015

Riding in the Snow

Image
רכיבות שלג השנה היתה שנת שיא של רכיבות שלג (שתי רכיבות עד עתה) . עד כה , פעם בכמה שנים הייתי מארגן רכיבת שלג .
עבור רכיבת שלג טובה צריך מספר תנאים שיאפשרו להחזיק מעמד מספר שעות ברכיבה בלי שהתנאים ישברו אותנו לפני "השלמת המשימה" . רכיבה בסוף הסופה - בדיוק כשהסופה מסתיימת והשלג בתולי וטרי ואין הרבה קרח במקומות שדרכו בהם הרבה פעמים .
בתנאים כאלה יש מעט בוץ כך שהחווייה מתעצמת .


לא לרכב בגשם .
אם נתחיל לרכב בגשם או בגשם מעורב בשלג נתחיל לרכב רטובים ומהר מאד הקור יכריע אותנו בגלל הבגדים הרטובים ובעיקר הנעליים והכפפות הרטובות .

לא לרכב בסינגלים .
התנאים בסינגל בשלג שונים לחלוטין מהתנאים שאנו מכירים .
האבנים , אם אנחנו רואים אותן , מחליקות .
אם השלג עמוק מסתתרות לנו "הפתעות" שעלולות להיות מסוכנות . להכיר את האיזור בו אנו רוכבים .
בגלל שהשטח בו אנו רוכבים נראה אחרת לגמרי בשלג כדאי להכיר אותו מפעמים קודמות ולבדוק במפה במקרה של התלבטות .
שלג עמוק עלול להסתיר לנו תוואים מוכרים .
אם אנו רובים ברמת הגולן השלג יכול להסתיר בקרבו שדות מוקשים שבימים כתיקונם נוכל לראות את הגדרות שלהם ואת …